Screen Shot 2019-01-13 at 1.38.24 PM.png

סדנה לנערות ולנשים

סדנת צילום ליום האישה

בעשורים האחרונים הפכה המצלמה לכלי נגיש הזמין לרובנו, והצילום הוא היום פעולה יומיומית הנעשית ללא תשומת לב מיוחדת. בעקבות זאת תופסת המצלמה תפקיד בצמיחה, בחקירה ובהתבוננות, ובדיאלוג חזותי, אישי וחברתי.

לאורך ההיסטוריה לא פעם הושתק ונמחק הקול הנשי. המצלמה מאפשרת לכל אישה ונערה לגלות את החלקים החבויים והמושתקים בקולה ולתת להם ביטוי, להכיר באופן חדש את עוצמותיה וייחודה, ולבטא אותם בדרך נוספת.

דרך המצלמה נחווה את היכולות שלנו להשפיע על הסביבה האישית והציבורית, ונלמד על אקטיביזם חברתי.

בסדנה נכיר צלמות מובילות ונחקור את האמירות הצילומיות החתרניות שלהן;

דרך התבוננות בצילומים מהאלבומים המשפחתיים, נברר את העמדות שלנו בנוגע לעצמנו ולסיפור שלנו; נבדוק יחד עד כמה האישי הוא פוליטי; וניהנה לגלות דרך המצלמה את הייחוד ואת המשותף בחוויה הנשית האנושית.

סדנאות צילום לנשים