top of page
Screen Shot 2021-07-26 at 10.02.29 PM.png

פרויקט "מסגרות" מפגיש תלמידים משכבת י', מכיתה תקשורתית, שזו כיתה המיועדת לתלמידים על רצף האוטיזם, לבין תלמידים מכיתה  גדולה, שאינה חינוך מיוחד. דרך המפגש הזה, התלמידות והתלמידים מקבלים הזדמנות להכיר  ולהתנסות במגוון תרגילי צילום וכתיבה. הפעילות המשותפת היא הזדמנות ייחודית לחקור את העולם הפנימי והחיצוני שלהם ולייצר שיח, מפגש ו גשר בין אוכלוסיות שונות, שלרוב, לא נוצר  באופן טבעי אלא עם כן ניצור את הגשר הזה.  
 
שותפתי לחלום, למימושו, לכתיבה ולהנחיית הפרוייקט היא תמנה באלף ברנע מורה לספרות, מנחת סדנאות כתיבה, יוצרת ומובילה פרויקטים חברתיים. 

bottom of page