top of page

"חוסר עניין לציבור"

מסע אישי אמנותי חברתי

"ההרצאה נוגעת בנושא מורכב ומכאיב בצורה עדינה ורגישה, ללא התמקדות בפרטים ה"צהובים", אלא מתוך התמקדות בתהליך האמנותי והאישי שעברה האמנית, בעיבוד החוויה והנושא לתערוכת אמנות ובהשפעות התרבותיות שספגה. על אף הכאב העולה מן ההרצאה, התחושה בסופה היא תחושת עצמה ורצון להיות חלק מתהליך השינוי שעובר על החברה בתקופה האחרונה ביחס לנושא.. כל הנוכחים היו מרותקים והבינו את החשיבות שיש לעיסוק בנושא זה, לדיבור עליו והבאתו לתודעה ..

נטעלי גונן שלו

רכזת היחידה ליזמות ומעורבות חברתית מכללת עמק יזרעאל

bottom of page