top of page
צילומי בת מצווה

"חדר משלהן" – מגוון סדנאות צילום וכתיבה שמטרתן ליצור דיאלוג ודרך תקשורת אלטרנטיבית, בין האם לביתה בעזרת צילום וכתיבה. 
הסדנאות מותאמות לגיל ההתבגרות שמזמן איתו אתגרים רבים. אנו מאמינות כי האמנות מעניקה לכולנו שופר לעולם הפנימי ולעולם החיצוני ומסייעת לרקום סיפור אישי ועמוק שאינו תמיד מקבל הזדמנות לצאת בשגרה המורכבת בין אם לבת בימי ההתבגרות. הצילום והכתיבה מעניקים מקום ובמה לקול ולסיפור של כל אחת ומהווים גשר בין הגדות השונות של מסע ההתבגרות הנשי.
ניתן להזמין סדנה חד פעמית או סדרה של סדנאות.

שותפתי לכתיבת והנחיית הסדנאות היא תמנה באלף ברנע, מורה לספרות, מנחת סדנאות כתיבה, יוצרת ומובילה פרויקטים חברתיים.

"מצלמה היא כלי שמלמד אנשים איך לראות ללא מצלמה."

                                                       דורותיאה לאנג

סדנא לחיזוק הקשר
בוק מצווה
bottom of page