top of page

סדנת הצילום , מסע לשורשים, מצטרפת לפרויקט עבודת שורשים של תלמידות ותלמידי כיתה ז'. 
למצלמה כוחות קסם. לעיתים היא חושפת בפני הצלמ/ת חלקים מהסיפור עוד לפני שנמצאו המילים לספר אותו.

מטרתה של סדנת הצילום "מסע ושורשים" היא להעניק לתלמידות ולתמידים כלי נוסף בעזרתו יוכלו לחקור את הסיפור המשפחתי שלהם ולעסוק  בשאלות של זהות אישית, משפחתית וקולקטיבית.   
במהלך הסדנה נתבונן בעבודות של צלמות וצלמים שחקרו את סיפורם המשפחתי בעזרת המצלמה ועבדו עם חומרים מהאלבומים המשפחתיים.

bottom of page