top of page
Screen Shot 2021-07-20 at 3.31.57 PM.png
IMG_6954.jpg

הצילום מעניק לכולנו יכולת להתבונן פנימה, אל עולמנו הפנימי.
למצלמה יש כוחות קסם, היא יכולה לסייע לנו להתבונן ולהכיר חלקים סמויים באישיותנו.
בסדנת הצילום, מסלפי לדיוקן  נבדוק ונחקור יחד, כיצד ניתן ליצור תמונה שמספרת אותנו, את אישיותינו.
נכיר צילומי דיוקן של צלמים וצלמות מהארץ ומהעולם ונלמד מהם כיצד הם מספרים סיפור דרך הצילום. בעזרת המצלמה משתתפי התוכנית יבחנו מהן נקודות החוזקה והחולשה שלהם?
יחקרו כיצד הם רואים את עצמם, איך אחרים רואים אותם.ן ואיך היו רוצים שאחרים יראו אותם.ן?

bottom of page