top of page
Screen Shot 2019-01-22 at 8.53.30 PM.png

"זכיתי לראות את לירון מעבירה את הסדנה לאוכלוסיות שונות ומגוונות.
בכל פעם הוקסמתי לראות את החיבור

הבלתי אמצעי שלירון מצליחה ליצור עם

כל המשתתפים דרך הסיפור שלה והמצלמה. המתנדבים הופתעו לגלות את המצלמה ככלי לערוץ דיבור משמעותי

ויצירתי בינם לבין האוכלוסיות אליהן הגיעו ביום ההתנדבות. אני מודה לך לירון,

על סדנה נפלאה ומומלצת מאוד לכל ארגון!"

שני שרביט

שיתוף פעולה עם המיזם החברתי socialEyes  הוליד יום ייחודי של נתינה, התנדבות ומפגש משמעותי, שבו המצלמה מהווה כלי לשינוי סטיגמות, תוך שהיא מתווכת בין אנשי הארגון לאנשים עם צרכים מיוחדים ומאפשרת ערוץ תקשורת חדש.
המשתתפים מתחלקים לזוגות עבודה מעורבים, 
ומתנסים יחד במשימות צילום שונות בהן המצלמה משמשת כלי לבניית קשר אישי.

סדנאות
הצילום כתקשורת
לרון ברייר צילום
תרומה לקהילה
התנדבות בארגונים
bottom of page